מחברות ממותגות

בתי דפוס ומפיקים המעוניינים לייצר מחברות ממותגות בכמויות / בגדלים ובגימורים שונים.
ייהנו ממתן שירות מקצועי משלים, מכונות אוטומטיות, עבודות ידיים, גימורים, עמידה בלוחות זמנים,
ושרות רק לשוק המקצועי - דיסקרטיות שמורה !

  • מחברת ממותגת – חצי שמינית מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח לקרטון דחוס, חיתוך נייר פנים (לקוח) 100 דף (מדוד), כריכת ספירלה
  • מחברת ממותגת - A4מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח לקרטון דחוס והטבעה עיוורת, חיתוך ומדידת 120 דף, ספירלה ברונזה
  • מחברת ממותגת – A5 מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח לקרטון דחוס, חיתוך ומדידת נייר לוגו 100 דף, כריכת ספירלה
  • מחברת ממותגת – A5 מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח לקרטון דחוס, חיתוך ומדידת נייר לוגו 80 דף, כריכת ספירלה
  • מחברת ממותגת – A6 מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח, חיתוך ומדידת נייר 80 דף, תופסן לעט וגומי לסגירת המחברת, ספירלה
  • מחברת ממותגת – A6מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח לקרטון דחוס, חיתוך ומדידת נייר 80 דף, כריכת ספירלה
  • מחברת ממותגת – מרובעת מחברת כריכה קשה, הצמדת נייר לקוח, חיתוך ומדידת נייר 80 דף, כולל דפי פרסום, כריכת ספירלה
  • מחברת ממותגת - מיוחדתמחברת כריכה קשה חלקית, הצמדת נייר לקוח, חיתוך ומדידת נייר 80 דף, כולל דפי פרסום, כריכת ספירלה בראש
  • מחברת ממותגת - מיוחדתמחברת כריכה קשה חלקית, הצמדת נייר לקוח, חיתוך ומדידת נייר 80 דף, כולל דפי פרסום, כריכת ספירלה בראש