אריזות דופלקס

הינו חומר גלם דק ועדין שינתן למתג בצורה מושלמת.
הדופלקס מתאים לאירוז של מוצרים קטנים כמו עבודות יצירה, אריזות מזון, אריזות טואליטקה, תרופות ועוד