קטלוגים

מעמד קרטון דחוס מצופה נייר לקוח, חיתוך התאריכון מגיליונות, איסוף אוטומטי, ספירלת מתכת, ניתן לעיטוף בשקיות פס סגר או בשרינק